Nieuws

Externe Financiële Expertise

VKFIN ondersteunt ondernemingen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Deze lijn trekken we door in onze blog.

Het Managen van een CashFlow Crisis


Kasstroomtekorten zijn een veelvoorkomende oorzaak van het falen van bedrijven. Zelfs met een zorgvuldig cashbeheer kan een onvoorziene gebeurtenis uw bedrijfsfinanciën in de war sturen. Dus, wat kunt u doen als een cashflowcrisis toeslaat? In deze nieuwsbrief zullen we enkele strategieën bekijken voor het managen van een situatie als deze.